MENU
Logo
Yorway

Garantie

Yorway levert producten van de hoogste kwaliteit. Alle producten worden uitvoerig getest en gecontroleerd op werkwijze en fouten. De basis voor garantie is de Nederlandse wetgeving met betrekking tot levering aan consumenten. Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wij verwijzen daarnaast naar onze algemene voorwaarden:

 

Artikel 8. Garantie en conformiteit

8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Yorway een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

8.2. Yorway staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Yorway er ook voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt, Yorway daarvan in kennis te stellen.

8.4. Indien Yorway de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

 

Artikel 9. Garantie bij zakelijke aankopen

9.1. Yorway staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod

vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of

overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Yorway er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.

9.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen uiterlijk 14 dagen na levering, Yorway daarvan in kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.

9.3. Indien Yorway de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten

hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

 

Schade veroorzaakt door transport

Yorway en onze leveranciers verpakken de producten zeer zorgvuldig. Toch gaat het soms wel eens mis tijden het transport. Uiteraard zijn wij hier verantwoordelijk voor. Mocht dit gebeuren dan vragen wij om een foto van de beschadigde verpakking, zodat we dit kunnen communiceren met de transporteur en de kans dat het nogmaals gebeurt kunnen minimaliseren. Vervolgens sturen we je (indien voorradig) direct een nieuw product op.

 

Vragen, opmerkingen en klachten

Service is een van de punten waarop Yorway uitblinkt en dit willen we graag zo houden. We hebben een proactieve instelling en denken graag met onze klanten mee. Mocht je een vraag of opmerking hebben dan willen we dit heel graag horen. Ook het melden van klachten vinden we erg belangrijk.

 

Via onderstaande contactgegevens kunt u ons bereiken. Op werkdagen mag je binnen 24 uur een reactie verwachten.

 

Retourneren en het herroepingsrecht

Yorway geeft haar klanten het recht om producten binnen 14 dagen retour te sturen. Volgens het herroepingsrecht zijn wij niet verplicht om producten die specifiek op maat worden gemaakt retour te nemen. LET OP: wij nemen alleen retouren aan indien de producten onbeschadigd en in de originele verpakking teruggestuurd worden. Retouren kunnen naar onderstaand adres verzonden worden:

 

Yorway

Expeditieweg 18

6657KL Boven-Leeuwen

Info@yorway.nl

(0487) 20 9000

Productfilters

Levertijd

Type kozijn

Borstwering

Bovenlicht

Zijlicht

Filters

Levertijd

Type kozijn

Borstwering

Bovenlicht

Zijlicht

Levertijd

Type kozijn

Borstwering

Bovenlicht

Zijlicht

Levertijd

Type kozijn

Borstwering

Bovenlicht

Zijlicht

Levertijd

Type kozijn

Borstwering

Bovenlicht

Zijlicht

Levertijd

Type kozijn

Borstwering

Bovenlicht

Zijlicht

Levertijd

Type kozijn

Borstwering

Bovenlicht

Zijlicht

Levertijd

Type kozijn

Borstwering

Bovenlicht

Zijlicht

Levertijd

Type kozijn

Borstwering

Bovenlicht

Zijlicht

Levertijd

Type kozijn

Borstwering

Bovenlicht

Zijlicht

Levertijd

Type kozijn

Borstwering

Bovenlicht

Zijlicht

Levertijd

Type kozijn

Borstwering

Bovenlicht

Zijlicht

Levertijd

Type kozijn

Borstwering

Bovenlicht

Zijlicht

Levertijd

Type kozijn

Borstwering

Bovenlicht

Zijlicht

Levertijd

Type kozijn

Borstwering

Bovenlicht

Zijlicht

Levertijd

Type kozijn

Borstwering

Bovenlicht

Zijlicht

Levertijd

Type kozijn

Borstwering

Bovenlicht

Zijlicht

Levertijd

Type kozijn

Borstwering

Bovenlicht

Zijlicht